Informacje o Białorusi

Powierzchnia Białorusi wynosi 207,6 tys. km². Graniczy z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą. Łączna długość granicy państwowej wynosi – 2969 km.

43% obszaru Białorusi stanowią rolnicze tereny użytkowe, 39% obszarów pokryte są lasami, 2% – jeziorami i rzekami.

Białoruski klimat jest umiarkowano kontynentalny, kształtuje się pod wpływem powietrznych mas atlantyckich. Najbardziej upalnym miesiącem jest lipiec, najbardziej zimnym jest styczeń.

Czas miejscowy – + 2 godziny od czasu Greenwich (GMT + 02:00).

Jednostka monetarna – rubel białoruski (BYR).

Języki państwowe – białoruski i rosyjski.

Kod telefoniczny – +375.

Republika Białoruś składa się z 6 obwodów (Brześć, Witebsk, Gomel, Grodno, Mińsk, Mogilew), 118 rejonów, 112 miast i 92 osiedli typu miejskiego.

Gospodarka i biznes

Białoruś buduje własny unikalny model gospodarki rynkowej, podstawowymi wartościami którego są:

  • skierowanie na człowieka,
  • zabezpieczenie społeczne,
  • skuteczne regulowanie państwowe,
  • wysoka technologiczność,
  • efektywne korzystanie z zasobów i energii,
  • możliwość wytrzymania konkurencji,
  • rozwinięta przedsiębiorczość,
  • infrastruktura rynkowa.

Przodujące miejsce w przemyśle to budowa maszyn i obróbka metali, przemysł chemiczny i petrochemiczny, elektroenergetyka, przemysł lekki i spożywczy, medyczna i mikrobiologiczna branże, leśny i drzewny przemysł, produkcja materiałów budowlanych.

Rząd wymienia jako priorytet rozwoju przemysłowego kompleksu kraju integrowanie w transgraniczne korporacje o następujących kierunkach: budowa obrabiarek, przemysł elektrotechniczny, elektroniczny itd.

W Białorusi już tworzy się holdingowy model organizacji biznesu. Obecnie w kraju stworzono i zarejestrowano 45 holdingów, które łączą ze sobą 297 organizacji. Przy tym 22 holdingi są stworzone z udziałem państwa.

Szczegółowe informacje: http://poland.mfa.gov.by/pl/