Kontakt

PL | RU

Siedziba:Katowice
Sekretariat:
Telefon: +48 605 830 505 / +48 32 253 85 06
E-mail: konsulat. by@katex. com. pl

Przydatne linki:
Ambasada Republiki Białoruś w Polsce: http://poland.mfa.gov.by/pl/
Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białoruś w Warszawie: http://poland.mfa.gov.by/pl/consular_issues/
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi: http://www.mfa.gov.by/en/
Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa: http://pbihp.pl/kontakt/
Białoruska Izba Handlowo – Przemysłowa: https://www.cci.by/

Strefy ekonomiczne:
Wolna Strefa Ekonomiczna „Mińsk”: http://www.fezminsk.by/
Wolna Strefa Ekonomiczna „Brześć”: http://www.fez.brest.by/
Wolna Strefa Ekonomiczna „Homel-Raton”: http://www.gomelraton.com/
Wolna Strefa Ekonomiczna „Witebsk”: http://www.fez-vitebsk.com/
Wolna Strefa Ekonomiczna „Mogilev”: http://www.fezmogilev.com
Wolna Strefa Ekonomiczna „Grodnoinvest”: http://www.invest.grodno.by/

Контакт

Местoнaxoждeниe:Катовице
Секретариат:
Телефон: +48 605 830 505 / +48 32 253 85 06
E-mail: konsulat. by@katex. com. pl

Полезные ссылки:
Посольство Республики Беларусь в Польше: http://poland.mfa.gov.by/pl/
Консульский отдел Посольства Республики Беларусь в Варшаве: http://poland.mfa.gov.by/pl/consular_issues/
Министерство иностранных дел Беларуси: http://www.mfa.gov.by/en/
Польско-Белорусская торгово-промышленная палата: http://pbihp.pl/kontakt/
Белорусская торгово-промышленная палата: https://www.cci.by/

Экономические зоны:
„Минск”: http://www.fezminsk.by/
„Брест”: http://www.fez.brest.by/
„Гомель-Ратон”: http://www.gomelraton.com/
„Витебск”: http://www.fez-vitebsk.com/
„Могилев”: http://www.fezmogilev.com
„Гродноинвест”: http://www.invest.grodno.by/