Festiwal „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu

Konsul Honorowy Republiki Białoruś w Katowicach był gościem Festiwalu „Święto Dzieci Gór”, w którym uczestniczyły także zespoły młodzieży i dzieci z Mińska. Festiwal, realizowany od 1992 roku, jest miejscem spotkania dzieci różnych kultur i religii, gdzie zapoznają się z różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników. Uczestnikami ŚWIĘTA DZIECI GÓR są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W swoich założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych ŚWIĘTA GÓR – przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego – pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich.