Inauguracja Konsula Honorowego Białorusi w Olsztynie

30 lipca 2020 roku w Ambasadzie Białorusi odbyła się uroczystość z okazji objęcia urzędu Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Olsztynie przez Jana Szynakę – polskiego przedsiębiorcę, Prezesa Zarządu Grupy „Szynaka Meble”, jednego z największych polskich inwestorów na Białorusi.

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Władimir Czuszew wręczył Konsulowi Honorowemu Republiki Białoruś w Olsztynie Flagę Narodową Republiki Białoruś, listy komisyjne i pieczątkę konsularną. Dyrektor Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pan Jan Hofmokl w imieniu Ministerstwa wręczył Exequatur.


Pan Jan Szynaka będzie prowadził działalność w okręgu konsularnym, w skład którego weszły województwa Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, władz wojewódzkich, oraz szefowie przedstawicielstw białoruskich firm w Polsce.