Konferencja „Białoruś i Kazachstan. Inwestycje. Współpraca. Przyszłość.” w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Białoruś i Kazachstan – Inwestycje. Współpraca. Przyszłość. To jeden z paneli tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, których odbył się 17 października w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, gdzie swoją siedzibę ma również Konsulat Honorowy Republiki Białoruś w Katowicach.

Zaprezentowano Białoruś i Kazachstan jako atrakcyjne lokalizacje do prowadzenia biznesu, dające wiele możliwości rozwoju oraz zachęcano przedsiębiorców do wybrania właśnie takiego kierunku inwestycji. Wśród panelistów byli zarówno przedstawiciele dyplomacji – Pan Aleksander Czesnowski – Radca, Minister ds. Handlu Ambasady Republiki Białoruś w RP, przedstawiciele samorządu gospodarczego – Pan Kazimierz Zdunowski – Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Pan Piotr Guzowski – Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedsiębiorcy działający na rynkach wschodnich – Pan Janusz Kuleta – Dyrektor Naczelny Euro-Locks Sp. z o.o. oraz Pan Damian Mieloch – Dyrektor IPUP Decora East i jednocześnie Prezes Klubu Polskiego Biznesu na Białorusi, a także reprezentant instytucji finansowej wspierającej polskich przedsiębiorców w ekspansji na rynki wschodnie Pan Marek Zdunek – Manager ds. Kluczowych Klientów w Regionalnym Biurze Sprzedaży KUKE SA w Katowicach. Temat współpracy między Polską i Białorusią w zakresie medycyny i rehabilitacji, która obecnie przy brakach kadrowych lekarzy i pielęgniarek w Polsce jest bardzo potrzebna, poruszyła Pani dr n. k.f. Krystyna Kwaśna – Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Fizjoterapii. Udział w konferencji wziął również Pan Jarosław Chłosta – Prezes Telecare S.A., współorganizator polsko – białoruskich konferencji medycznych oraz Pan Marek Rasiński – Konsul Honorowy Republiki Białoruś w Katowicach.

Białoruś reprezentowali przedstawiciele Wolnej Strefy Ekonomicznej Gomel – Raton: Antanina Yazhova – Szef Administracji Strefy oraz kierownictwo Działu Współpracy Międzynarodowej i Inwestycyjnej Henadzi Baikachou i Olga Minchukova. Strefa ta oferuje niezwykle korzystne warunki działalności oraz dostęp nie tylko do rynku białoruskiego, ale dzięki swojemu położeniu (50 km od granicy z Rosją i Ukrainą), również do państw Unii Celnej.

Organizatorami panelu byli: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Polsko-Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa Polsko-Kazachstańska Izba Przemysłowo-Handlowa Konsulat Honorowy Republiki Białoruś w Katowicach Konsulat Honorowy Republiki Kazachstanu w Katowicach