Otwarcie Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Katowicach

28 kwietnia br. w Katowicach przy ul. Młyńskiej 5 otwarty został Punkt informacyjny dla cudzoziemców, który poprowadzi Fundacja „In Corpore” przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice oraz konsulatów honorowych – Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy. W otwarciu udział wzięli: Pani dr Iwona Sosnowska-Wieczorek – Prezes Fundacji In Corpore, Pan Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice, Pan Artur Nizioł – konsul honorowy Kazachstanu, Pan Marek Rasiński – konsul honorowy Białorusi oraz Pan Jarosław Wieczorek – konsul honorowy Ukrainy.

– Katowice są miastem otwartym na wszystkich, bez względu na narodowość czy wyznanie. Każdego roku przyjeżdża do nas wielu cudzoziemców, do pracy, na studia lub w innym celu. Chcemy, aby mogli poczuć się w Katowicach dobrze, dlatego z myślą o cudzoziemcach chcemy powołać do życia specjalny punkt informacyjny. Ma to być miejsce, które ułatwi im aklimatyzację w mieście. W punkcie uzyskają niezbędną pomoc dotyczącą min. meldunku, zatrudnienia, dostępu do służby zdrowia, czy szkoleń językowych, jak również dostępu do oferty kulturalnej Katowic – mówi Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców będzie prowadził działania pomocowe oferujące wsparcie w zakresie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego dla cudzoziemców przez pięć dni w tygodniu. Pracownicy punktu posługują się językami: ukraińskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim.

Godziny otwarcie: poniedziałek, i czwartek 12.00-17.00, wtorek, środa, piątek 9.00-14.00.

Zakres udzielanych informacji:

–        dostęp do edukacji, w tym kursów z nauki języka polskiego oraz kurs ABC pracownika, czyli uzyskanie najważniejszych informacji dotyczących zawieranych umów z pracodawcami, rodzajach składek , opodatkowania itp.

–        dostęp do służby zdrowia, możliwości uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach terapeutycznych w ramach środków NFZ; informacje o procedurze uzyskania ww. wsparcia,

–        dostęp do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

–        dostęp do poradnictwa prawnego,

–        dostęp do pomocy społecznej oraz dostępu do świadczeń oferowanych przez Miasto Katowice,

–        dostęp do pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy,

–        dostęp do polityki mieszkaniowej Miasta Katowice, wynajmu lokali mieszkalnych,

–        dostęp do obowiązujących procedur w sprawach urzędowych, meldunkowych bądź uzyskania obywatelstwa – ścisła współpraca z Konsulami Honorowymi.

Inne zadania:

–        integracja Cudzoziemców poprzez grupy wsparcia (udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego; aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami; grupa będzie moderowana przez psychologa).