Spotkania z kierownictwem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Gomel – Raton

30 lipca 2019 roku Konsul Honorowy Republiki Białoruś w Katowicach przebywał w Gomlu (miasto wojewódzkie), gdzie zwiedził Specjalną Strefę Ekonomiczną Gomel – Raton oraz spotkał się z jej kierownictwem: Panią Antaniną Yazhovą – szefową Administracji Strefy oraz kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej i Inwestycyjnej – Panem Henadzi Baikachou. Rozmowy dotyczyły głównie możliwości inwestycji i rozwoju polskich firm w Gomel – Raton oraz przekonania polskich przedsiębiorców do działalności na rynku białoruskim.