Spotkanie z mieszkańcami Katowic – „BIAŁORUŚ – polskie akcenty w historii, kultura, geografia, turystyka”.

Na zaproszenie Pani Iwony Ponikło – wnioskodawcy projektu Budżetu Obywatelskiego: „Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5” Konsul honorowy Republiki Białoruś w Katowicach Pan Marek Rasiński wziął udział w Spotkaniu Mieszkańców Brynowa (Katowice), które odbyło się 9 czerwca w Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka.

Wraz z Wiceprezydentem Katowic Panem Jerzym Woźniakiem przybliżył uczestnikom kulturę, historię i przyrodę Białorusi, jej zabytki, krajobrazy i mieszkańców: ludzi uczciwych, pracowitych i bardzo życzliwych. Opowiedział także o najciekawszych miejscach, atrakcjach przyrodniczych i architektury, które warto odwiedzić i poznać.