Udział delegacji białoruskiej w obchodach 75 rocznicy wyzwolenia Auschwitz – Birkenau

Oficjalna delegacja białoruska wzięła udział w obchodach 75 rocznicy wyzwolenia Auschwitz – Birkenau: Anatolij Isaczenko – Zastępca Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi, Ambasador Republiki Białoruś w RP Władimir Czuszew, Pierwszy Radca Oleg Golubev, Pierwszy Sekretarz Evgeny Ryabtsev. Po uroczystościach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli także: Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony i przedsiębiorcy firm zainteresowanych inwestycjami w Białorusi: Fasing S.A. i Ecol Sp. z o.o.