Udział w noworocznym spotkaniu korpusu dyplomatycznego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego gościli reprezentantów korpusu konsularnego podczas dorocznego spotkania noworocznego. W uroczystości w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wziął także udział dyrektor generalny urzędu Adam Ostalecki.

Wojewoda Jarosław Wieczorek podziękował konsulom za dobrą współpracę i podsumował miniony rok. Spotkanie było okazją do złożenia noworocznych życzeń oraz dyskusji na temat dalszych planów oraz kierunków współpracy i rozwoju.