XII Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo” Mińsk 2019

W dniach 6-7 czerwca w Mińsku odbyło się XXII Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze ”DOBROSĄSIEDZTWO – 2019“ – największe dwustronne spotkanie przedstawicieli świata polityki, gospodarki i samorządów, w którym udział wzięli współorganizatorzy Międzynarodowej Polsko – Białoruskiej Konferencji Medycznej, odbywającej się corocznie w Katowicach: Jarosław Chłosta – Prezes Telecare S.A. oraz Marek Rasiński – Konsul Honorowy Republiki Białoruś w Katowicach, który poprowadził jeden z paneli dyskusyjnych.
W otwarciu Forum uczestniczyli m.in. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, Przewodniczący Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi Michaił Miasnikowicz, Minister Polityki Antymonopolowej i Handlu RB Władimir Kołtowicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP Tadeusz Romańczuk, Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Tadeusz Kościński, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Kazimierz Zdanowski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Czuszew Władimir Nikołajewicz oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś Artur Michalski.

Forum zorganizowane przez Białoruską Izbę Przemysłowo-Handlową i Polsko-Białoruską Izbę Przemysłowo Handlową, przy wsparciu Ambasady RP w Mińsku PAIH, a także Krajowej Organizacji Wspierania Rolnictwa ma na celu pogłębianie współpracy ekonomicznej, handlu i inwestycji między Polską i Białorusią.